Біопрепарати

Біо-добрива дозволяють керувати термінами розвитку культур та заощаджувати мінеральні добрива за рахунок підвищення коефіцієнту їх використання, засоби захисту рослин - за рахунок зменшення їх кількості, паливно-мастильні матеріали та експлуатаційні витрати за рахунок одноразового виходу техніки на поле для внесення добрив та за рахунок більшої врожайності на менших площах.
Це сприяє зниженню собівартості продукції і підвищенню рентабельності виробництва.

Лінійка багатофункціональних органічних добрив СтімОрганік-Біо створене на основі ґрунтових бактерій і продуктів їх життєдіяльності. За їх допомогою препарат зв'язує атмосферний азот, активно працює при температурі грунту до 40 °С, перетворює важкодоступний фосфор в легкодоступні для рослин форми. Сприяє розкладанню залишків рослин, створює умови для накопичення калію.

  • Дозволяє виростити екологічно безпечну продукцію, відновлює природну родючість ґрунту.
  • Стимулює розвиток органічної діяльності мікроорганізмів, забезпечує рослину необхідними елементами живлення, створюючи сприятливі умови для розвитку і засвоєння елементів живлення.
  • Забезпечує рослинам 130-150 кг/га азоту, 60-80 кг/га фосфору із сполук недоступних рослинам та мобілізує до 40 кг/га калію.
Препарат включає в себе:
Достатню кількість агрономічно цінних мікроорганізмів
(Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, Bacillus megatherium)
Значення рН становить 7,0 одиниць